Børnerådet støtter lovforslag vedrørende elektroniske cigaretter

06-05-2016

Børnerådets kommentarer til udkast til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

D. 6.5.2016
J.nr. 3.4.4./sbd

Børnerådet har tidligere forholdt sig positivt til udkast til lovforslag vedr. fremstilling, regulering og markedsføring af elektroniske cigaretter m.v. Se venligst nedenstående links:

Høringssvar: Salg af elektroniske cigaretter til børn under 18 år skal forbydes

Høringssvar: Markedsføring og salg af e-cigaretter til mindreårige skal forbydes

Børnerådet forholder sig meget positivt til den stramme regulering, som udkast til bekendtgørelsen lægger op til, idet denne generelt set forebygger, at børn og unge bliver udsat for sundhedsskade. Dette gælder såvel ift. den direkte anvendelse af produkterne som risici forbundet med markedsføring heraf.

Børnerådet foreslår i kapitel 3 §13, at ordlyd på sundhedsadvarsel på emballage til elektroniske cigaretter lyder:

”Dette produkt indeholder nikotin, som er et yderst afhængighedsskabende og sundhedsfarligt stof”

Endelig bakker Børnerådet op om en skærpelse af system for alderskontrol vedr. elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotinindhold, og at dette også er gældende ved fjernsalg på tværs af EU/ EØS lande. Børnerådet har tidligere foreslået indførelse af licens til salg, som kan fratages udsalgssteder, hvis alderskontrollen ikke håndhæves.

 


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef