Børn undfanget ved kunstig befrugtning har ret til information

22-10-2015

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af lov om assisteret reproduktion

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

22. oktober 2015
J.nr. 3.4.4/sgh

 

Børnerådet tilslutter sig, at der er behov for at etablere et opdateret regelgrundlag for den information, som barnløse kvinder og par skal gives i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion.
Rådet har ingen indvendinger mod det fremsendte forslag i dets nuværende form, men ønsker at føje nedenstående bemærkninger til forslaget.

Børnerådet understreger, at Danmark med sin tilslutning til Børnekonventionen har forpligtet sig til at staten skal sikre barnets ret til at kende og blive passet af sine forældre (artikel 7), og at staten skal respektere barnets ret til at bevare sin identitet, herunder bl.a. navn og familieforhold (artikel 8). Ifølge Børnekonventionen må staten altså ikke lægge unødige hindringer i vejen for barnets muligheder for at få oplysning om sit genetiske ophav. Denne tolkning af konventionen er helt i tråd med FN's Børnekomités opfattelse.

Forskning peger endvidere på, at børn og unge ofte gerne vil kende deres biologiske ophav, og at det for nogle opleves som en stor belastning at måtte undvære denne viden.
På denne bagrund anbefaler rådet, at sundhedspersonalet forpligtes til at vejlede og informere vordende forældre herom, samt om hvor de kan hente hjælp og inspiration til at italesætte dette emne.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                  Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet           Sekretariatschef