Børnerådet: Forbyd hormonforstyrrende stoffer

10-12-2015

Børnerådet tilslutter sig udvalgsforslag om nordisk forbud mod hormonforstyrrende ftalater

Nordisk Råd
Den Danske Delegation
Folketinget
Christiansborg
DK-1240 København K

10.12.2015
J.nr. 3.4.4/agk

Børnerådet tilslutter sig Nordisk Råds forslag om et generelt forbud mod de fire farligste ftalater DEHP, DBP, BBP og DIBP i produkter som børn kommer i kontakt med.

Dette gør vi blandt andet med udgangspunkt i Artikel 24 i FN’s Børnekonvention, der omhandler børns sundhed. Heri forpligtiger deltagerstaterne sig til at anerkende barnets ret til den højest opnåelige sundhedstilstand.

I et land som Danmark, må det kunne forventes at den højest opnåelige sundhedstilsand ligger betydeligt over et niveau, hvor børn dagligt udsættes for hormonforstyrrende stoffer, der blandt andet kan volde stor skade på deres forplantningsevne senere i livet.

Med afsæt i ovenstående, mener Børnerådet derfor, at et forbud de hormonforstyrrende stoffer DEHP, DBP, BBP samt DIBP bør gennemføres hurtigst muligt.


Med venlig hilsen

Per Larsen                                    Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet             Sekretariatschef