Høringssvar: magtanvendelse

13-01-2014

Høringssvar til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
J.nr. 3.7.27/tkn.

Børnerådet vil gerne henvise til høringssvarene (L160, L205/L206) til de lovforslag, der nu udmøntes i bekendtgørelsen. Børnerådet har ingen yderligere kommentarer, og tager bekendtgørelsen til efterretning.

Med venlig hilsen    

Per Larsen                                          Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                     Chefkonsulent