Det skal være ulovligt at sterilisere og kastrere børn og unge under 18 år

15-08-2014

Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse og vejledning om sterilisation og kastration

Sundhedsstyrelsen
København den 15.08.2014
J.nr: 3.4.4/tkn

Børnerådet skal indledningsvist beklage, at Sundhedsstyrelsen endnu engang har undladt at sætte Børnerådet på høringslisten til en høring, hvor relevansen af et børneperspektiv er uomtvistelig.

Hernæst er det vigtigt at slå fast, at det helt grundlæggende er Børnerådet uforståeligt, at sterilisation ifølge gældende dansk lov kan forekomme blandt børn og unge under 18 år – uanset om de er gifte eller vurderes inhabile. Børnerådet er således fortalere for en egentlig ændring af lovgivningen.

Frem mod en ændring af lovgivningen er det imidlertid altafgørende, at det præciseres, hvorledes en obligatorisk, grundig og professionel inddragelse af børn og unge – uanset habilitet, myndighed, handicap mv. – i beslutningen sikres. Det er langt fra tilstrækkeligt, at børn og unge, som skønnes habile, underskriver anmodningen sammen med forældremyndighedsindehaver eller værge.

Børnekonventionens artikel 12 slår fast, at børn og unge skal inddrages i de beslutninger, der vedrører dem – de har således ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med deres alder og modenhed.

Som betænkningen og vejledningen fremstår nu, er det langt fra tydeligt, hvorledes børn og unge skal inddrages hensigtsmæssigt i en beslutning, som med rette kan betegnes som grundlæggende og afgørende for deres fremtidige liv.

Endelig har Børnerådet enkelte konkrete bemærkninger til hhv. bekendtgørelsen og vejledningen:

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse

I § 2, stk. 3 bør der stilles krav om erfaring og kendskab til metoder til at gennemføre samtaler med de forskellige målgrupper, herunder med børn og unge under 18 år.

I § 2, stk. 5 foreslår Børnerådet, at ’kan’ ændres til ’skal’, idet det er svært at forestille sig situationer, hvor det ikke vil være relevant og til brugerens bedste, at en særligt uddannet brugervejleder deltager i en eller flere af samtalerne.

I § 2, stk. 6 bør der også stilles krav om et kort resume af samtalen og de områder, der har været drøftet. Kun derved sikres det, at deltagerens indstilling til sterilisationen og en eventuel modvilje kommer myndighederne til kendskab.

Bemærkninger til udkast til vejledning

Børnerådet finder det essentielt, at det i vejledningens punkt 4.1. præciseres, at samtalens formål er at støtte brugerne – herunder børn og unge under 18 år, ikke mindst med handicap – i at forme og udtrykke egne holdninger til indgrebet og så vidt muligt selv give eksplicit og informeret samtykke. En evt. værges holdning og samtykke må aldrig stå i stedet for et barn eller en ungs egen beslutning, når denne er mulig at få frem – også selv om det kræver tid.

Med venlig hilsen

Per Larsen                          Annette Juul Lund
Formand for                        Børnerådet Sekretariatschef