Høringssvar: vaccination

04-03-2014

Vedr. bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse sygdomme.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse.
J.nr. 3.4.4/SGH.

Børnerådet tilslutter sig den nye bekendtgørelse, der indfører gratis vaccination mod hepatitis B til de børn, der på grund af en tidligere midlertidig ændring af tilbuddet har behov for at modtage supplerende vaccination for at opnå fuld immunitet.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                               Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                          Chefkonsulent