Børnerådet støtter op om dobbelt statsborgerskab

14-10-2014

Børnerådets bemærkninger til forslag om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab)

Justitsministeriet
Udlændingeafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 K

14. oktober 2014
j.nr. 3.5.10/sgh

Børnerådet kan tilslutte sig forslaget, der giver mulighed for dobbelt stats-borgerskab, og som også vil komme børn til gavn.

Rådet konstaterer med glæde, at alle børn efter forslaget nu fritages for ge-byr ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation. Med hensyn til gebyrets størrelse på 1200 kr., jf. brev om supplerende høring af 8. oktober, er det rådets opfattelse, at dette er for højt og vil udgøre en belastning for mange af de unge over 18, der søger om indfødsret.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                              Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                           Chefkonsulent