Høringssvar: ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter

01-11-2013

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af sundhedsloven (Ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter etc).

Att.: Ministeriet for sundhed og forebyggelse
J.nr. 3.4.4.

Forslaget indebærer en længe ønsket ligestilling mellem psykiske og fysiske sygdomme og mellem børn og voksne mht. udredning og sygehusvalg, som Børnerådet hilser velkommen.

Mht. aftalen om regionerne for 2014 (Bemærkninger til forslaget s. 4 ø.) er det Børnerådets synspunkt, at børn med alvorlig psykisk sygdom ikke skal opleve ventetid mht. udredning og behandling. Rådet opfordrer derfor til, at der findes midler, der sikrer, at forpinte og ulykkelige børn, hvis vej til hjælp i forvejen kan være meget lang, kan modtage denne uden yderligere opsættelse ved kontakt med sygehusvæsnet.

Børnerådet bemærker i øvrigt, at retsstillingen for børn og unge i psykiatrien fortsat er uklar og problematisk, bl.a. i forhold til udstrækningen af forældremyndigheden i forbindelse med anvendelsen af tvang. Rådet ser frem til et snarligt initiativ på dette område.

 

Med venlig hilsen

Lisbeth Wilms                                           Søren Gade Hansen Næstformand for Børnerådet              chefkonsulent