Høringssvar: ændring af sundhedsloven og vævsloven

28-01-2013

Vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven og vævsloven.

Att.: Ministeriet for sundhed og forebyggelse.
J.nr.3.4.4 /HS.

Børnerådet ser positivt på tilføjelse af en præcisering af begreberne ”alvorlig bivirkning” og ”alvorlig uønsket hændelse”, som det nye lovforslag indeholder.

Da begreberne ikke har særlig betydning for børn, har Børnerådet ikke yderligere kommentarer, men henviser til tidligere høringssvar til forslag til ændring af sundhedsloven vedr. forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i mindreåriges patientjournaler og donorbørn[1].

Med venlig hilsen

Per Larsen                                          Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet               sekretariatschef