Open menu Close menu

Debatindlæg bragt i Kulturmonitor den 31. januar 2024

Af Bente Boserup, forperson i Børnerådet

Børnearbejde er forbudt. Det fremgår af FN’s børnekonvention såvel som EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Når vi tillader børn under 13 år at spille med i film eller få taget billeder til reklamer, sker det under en helt særlig undtagelsesbestemmelse. Det skal tages alvorligt.

Børnerådet råbte i 2016 op om kritisable forhold og utilstrækkelig lovgivning, som endda ikke overholdes. Nu otte år efter ser det ud til, at det endelig er gået op for politikerne, at vores undtagelsesvise accept af børnearbejde skal ske på et langt mere reguleret grundlag. Det er godt. Men lad der for pokker ikke gå endnu et årti, før vi reelt får indrettet regler og praksis, der er egnet til at passe på vores mindste, når de arbejder.

Lad den tværministerielle gruppe, som vi forstår, at ansvaret nu hviler på, komme i arbejdstøjet. Hellere i dag end i morgen. 

Flyt tilladelses- og tilsynskompetencen
Står det til Børnerådet kan Arbejdstilsynet godt begynde at indrette det kontor og rekruttere de børnefaglige medarbejdere, der kvalificeret kan tage sig af det faglige skøn, som kræves for at vurdere en ansøgning om arbejdstilladelse til et barn under 13 år. Ansvaret er forkert placeret hos politiet.

Nu er det også tid til at sikre os, at arbejdsreglerne for børn i underholdningsbranchen rent faktisk efterleves. I dag er det de lokale politikredse, der har ansvar for at føre tilsyn med, at børnenes arbejdsforhold er i overensstemmelse med tilladelsen. I Børnerådet er det endnu ikke lykkes os at finde producenter, som har haft tilsynsbesøg af politiet for at påse de yngste børns forhold. Spørgsmålet er også, om en lokal patrulje overhovedet har tid eller kompetencer til det? Næppe. 

Børnevenlig arbejdstid
Kigger vi til vores nabolande Tyskland og Sverige, som begge har inkorporeret FN’s Børnekonvention, kan vi se, hvordan de tager regler om børnearbejde og børns ret til beskyttelse langt mere alvorligt. Bl.a. ved at opstille aldersafhængige timeregler for børn, der arbejder i kulturbranchen. Det eksempel bør vi følge. På den måde sikrer vi et fundament af beskyttelse, så børn ikke arbejder hele dage – og i værste fald aftner og nætter med.

Når et barn opholder sig på et filmset, en teaterscene eller et fotoshoot, skal der altid være en voksen tæt på med børnefaglig baggrund, som har øje for barnets trivsel og kontraktforhold. Der skal være én, der kun passer på børnene. Èn, der har blik for børnenes behov for pauser og som sørger for, at de oplever sig inddraget og informeret om, hvad der sker. Det er afgørende for, om det bliver en god oplevelse for børnene.

Så kære politikere, hvornår går vi i gang? Børnearbejde er ikke en sag for arbejdsmarkedets parter. Produktioner med børn er stødt stigende, og underholdningsplatformene eskalerer. Børnene har ventet længe nok. Nu skal der ske noget.

Læs debatindlægget i Kulturmonitor

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.