Open menu Close menu

Lovforslaget er en del af den politiske aftale kaldet: ”Udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025 (Delaftale på social- og ældreområdet)”

Lovforslaget indeholder to elementer, som har til formål at styrke retssikkerheden i kommunerne på socialområdet:

  • Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet (I) samt mulighed for at Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan.
  • Mulighed for Ankestyrelsen til at beslutte at kommunalbestyrelsen skal behandle resultaterne af andre af Ankestyrelsens aktiviteter og undersøgelser end praksisundersøgelser på et møde.

Børnerådet mener, at det er positive tiltag, som giver Ankestyrelsen mulighed for aktivt at følge op på Danmarkskortet og også giver Ankestyrelsen øgede beføjelser og reaktionsmuligheder over for kommunerne. Dette har været efterspurgt af aktørerne på handicapområdet.

Vi kan derfor bakke op om ændringerne og opfordrer til en evaluering af de indførte elementer blandt aktører og interessenter, når ordningen har fungeret i en periode.

Kilder

  1. Danmarkskortet viser kommuners tal og data på socialområdet, herunder omgørelsesprocenten. Omgørelsesprocenten viser, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.