Undersøgelsen, som er foretaget blandt 1.390 elever i 9. klasse, viser også, at en del af de unge, der er blevet mobbet på nettet, også selv har mobbet andre online inden for det seneste år.

37 pct. af de unge, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet inden for det seneste år. Undersøgelsen viser også, at nogle unge er i større risiko for at blive udsat for digital mobning end andre. Det gælder unge, der lever i en familie med færre penge end gennemsnittet, samt unge anbragt uden for hjemmet.

De unge, der er blevet udsat for digital mobning mange gange inden for det seneste år, opsøger sjældnere hjælp, end de unge, der har været udsat for mobning én gang inden for det seneste år.

Undersøgelsens hovedresultater

  • Flere unge, som lever i en familie med færre penge end gennemsnittet samt unge anbragt uden for hjemmet, bliver udsat for mobning end andre unge.
  • 17 pct. af de unge, som har været udsat for mobning, oplever 5-8 former for mistrivsel mindst ugentligt. Det samme gælder for 5 pct. af de unge, som ikke har været udsat for mobning.
  • 47 pct. af de unge, som har været udsat for mobning én gang inden for det seneste år, har søgt hjælp eller rådgivning. Det samme gælder for kun 14 pct. af de unge, der har været udsat for mobning mange gange inden for det seneste år.
  • 15 pct. af de unge i 9. klasse har mobbet andre på nettet inden for det seneste år. Der er flere drenge (21 pct.) end piger (10 pct.), der svarer, at de har mobbet andre på digitale medier.
  • Unge, der er anbragt uden for hjemmet, udsætter oftere andre for mobning på digitale medier, end andre unge.
  • 12 pct. af de unge, som har mobbet andre på nettet, har 5-8 tegn på mistrivsel mindst ugentligt. Det samme gælder for 6 pct. af de unge, som ikke har udsat andre for mobning.

Om undersøgelsen

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.390 elever i 9. klasse i Børnerådets Børne- og Ungepanel samt en række kvalitative uddybende interview. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i november-december 2015, og 93 pct. af de unge, der deltog, var mellem 15 og 16 år.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Koordinatoren for digitale tjenester bør sikres nødvendige børne- og unge faglige kompetencer og selvstændige ressourcer
Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (DSA-forordningen).
Børns digitale liv
Tortgodtgørelsens endelige størrelse i sager om digitale seksuelle krænkelser bør ikke afhænge af ofrets egen indsats i forhold til kontinuerligt at fremsøge og anmelde eventuelle nye delinger
Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Fastsættelse af ordning for tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser og udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse)
Børns digitale liv
Markedsføringsloven skal beskytte børn og unge på sociale medier både som afsendere og som modtagere af reklamer
Markedsføringsloven skal beskytte børn og unge på sociale medier både som afsendere og som modtagere af reklamer
Børns digitale liv
Børnerådet efterlyser mere åbenhed og dialog, når børns digitale rettigheder ændres
Børnerådet efterlyser mere åbenhed og dialog, når børns digitale rettigheder ændres
Børns digitale liv