Open menu Close menu

Børnerådet har interviewet tre drenge og tre piger i alderen 11-13 år, der har været til afhøring og udredning i et af de fem børnehuse, der blev etableret som et element i Overgrebspakken fra 2012.

Alle seks børn beskriver deres oplevelse med børnehusene som meget positiv. På en skala fra 0-10 vurderer stort set alle børn deres oplevelse til 9 eller 10 – en enkelt sågar 10+.

Børnenes råd: Gør mere af det, I allerede gør

Under interviewene blev børnene bedt om at komme med gode råd og forslag til, hvordan børnehusene kan blive endnu bedre. Deres råd har generelt karakter af, at børnehuset skal gøre mere af det, de allerede gør.

Børnene har dog også forslag til forbedringer og kon­krete råd til, hvad der kunne gøre det bedre i børne­huset. Børnene peger bl.a. på, at de gerne vil have mulighed for at tale med ’deres’ psykolog i børnehuset, hvis de får brug for det på et senere tidspunkt, efter udredningen er afsluttet. I den nuværende ordning er dette ikke muligt.

Om undersøgelsen

Børnerådet har interviewet tre drenge og tre piger i alderen 11-13 år, der har været til afhøring og udredning i et af de fem børnehuse, der blev etableret som et element i Overgrebspakken fra 2012.

Undersøgelsen er udført på foranledning af Socialstyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet. Den indgår i en samlet evaluering af Overgrebspakken.

Børnene i undersøgelsen er blevet informeret om, at interviewene er afgrænset til at handle om deres oplevelser med børnehusene - og altså ikke om selve overgrebet eller mistanken om overgrebet. Børnene har ligeledes fået information om anonymitet og tavshedspligt og om, at det er frivilligt at deltage. Der er derudover indhentet skrift­ligt samtykke fra forældrene.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.