Open menu Close menu

Unge i 9. klasse tænker meget på, hvad de spiser, og hvordan de ser ud. Det viser Børnerådets undersøgelse om unges spise- og træningsvaner. I undersøgelsen fortæller 18 pct. af pigerne, at de ofte eller meget ofte er på slankekur. 11 pct. af pigerne fortæller, at de har kastet op efter, de har spist. 18 pct. af pigerne fortæller, at det ofte eller meget ofte er nødvendigt for dem at følge en streng diæt eller overholde madritualer.

Mens pigernes fokus på mad primært handler om at tabe sig, handler det for drengene mere om ikke at veje for lidt og være veltrænede. 15 pct. af drengene mod 7 pct. af pigerne træner seks gange om ugen eller mere. De unge mener selv, at idealet om den slanke krop for kvinder og den veltrænede krop for mænd påvirker dem i forhold til deres egen kropsopfattelse.

23 pct. af pigerne og 9 pct. af drengene i undersøgelsen er i fare for at udvikle en spiseforstyrrelse. For pigerne er den risiko forbundet med dårligere trivsel end gennemsnittet, fx er pigerne oftere blevet mobbet, de har lavere selvværd, og de føler sig oftere ensomme.

Undersøgelsens hovedresultater

  • 23 pct. af pigerne og 9 pct. af drengene i 9. klasse har et forhold til mad, som giver dem en øget risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse.
  • 18 pct. af pigerne er ofte eller meget ofte på slankekur.
  • 18 pct. af pigerne føler, det er nødvendigt at følge en streng diæt eller overholde andre madritualer for at kontrollere, hvad de spiser.
  • 11 pct. af pigerne og 7 pct. af drengene har kastet op for at komme af med det, de har spist.
  • Piger med risikoadfærd for spiseforstyrrelser har markant lavere selvværd, er oftere blevet mobbet og har oftere skadet sig selv end andre piger.
  • 8 pct. af pigerne med risikoadfærd for spiseforstyrrelser oplever 5-8 former for mistrivsel mindst ugentligt. Det samme gælder for 3 pct. af pigerne uden risikoadfærd for spiseforstyrrelser.
  • Over halvdelen (52 pct.) af pigerne med risikoadfærd for spiseforstyrrelser, har skadet sig selv med vilje.
  • 31 pct. af de unge træner mindst fire gange ugentligt. Halvdelen af disse unge træner trods skader.

Om undersøgelsen

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 1.390 elever i 9. klasse samt interviews med 18 elever fra 9. klasse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i november/december 2015.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Sundhed og trivsel

Styrket alderskontrol beskytter børn og unge

Børnerådets bemærkninger til Høring over to ændringsbekendtgørelser – forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Udmøntning af dele af forebyggelsesplanen målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol).
Sundhed og trivsel

Indtil kommunalt tilbud til børn og unge i mistrivsel står klar, skal de sikres hurtig hjælp andre steder

Børnerådets bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse)
Sundhed og trivsel

Forældres adgang til børns helbredsoplysninger skal altid være til barnets bedste

Børnerådets bemærkninger til høring over lovforslag om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for sundhedsapps
Sundhed og trivsel

Børnerådet bifalder, at der sikres entydig hjemmel til, at sundhedspersoner kan videregive oplysninger til bl.a. politiet uden samtykke ved mistanke om ulovlig omskæring

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.