Undersøgelsen viser, at blot hver tiende ung har et højt kendskab til egne rettigheder. Derudover oplever unge fra brudte familier sjældnere at blive hørt og inddraget i familiens beslutninger end børn i kernefamilier. Drengene vurderer i højere grad end pigerne, at de kender deres rettigheder. Derudover bedømmer unge med en anden etnisk baggrund end dansk deres kendskab til børns rettigheder højere end de etnisk danske unge.

Børnekonventionen giver blandt andet børn og unge ret til at blive inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Denne undersøgelse viser, at det betaler sig at inddrage de unge: 79 pct. af unge, der har haft medbestemmelse ift., hvor de skal bo, er tilfredse med deleordningen. Det samme gælder for 51 pct. af de unge, der ikke er blevet spurgt om deres deleordning.

Undersøgelsens hovedresultater

  • 10 pct. af de unge vurderer deres kendskab til børns rettigheder som højt, 40 pct. som moderat, mens 50 pct. vurderer det som lavt.
  • 82 pct. af unge, der lever i kernefamilier, har ofte en fornemmelse af, at forældrene lytter til dem. Det samme gælder for 73 pct. af unge, der lever alene med én forælder og 66 pct. af unge, der bor med én forælder og dennes nye partner.
  • 89 pct. af de unge er tilfredse med deres privatliv derhjemme. Men det gælder blot 82 pct. af unge med anden etnisk baggrund end dansk.
  • 79 pct. af unge fra brudte familier, der er blevet inddraget ift., hvor de skal bo, er tilfredse med deleordningen. Det samme gælder for 51 pct. af de unge, der ikke er blevet spurgt.

Om undersøgelsen

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 1.537 elever i 8. klasse samt interviews med seks elever fra 8. klasse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj 2015.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Debatindlæg: Puk Elgård til kommende regering: Al dansk lov bør leve op til FN's Børnekonvention
Der er behov for en samlet strategi på børneområdet, der sikrer indsatserne mod fragmentering under skiftende regeringer. Man har nemlig i årevis "lovgivet på baggrund af emner og enkeltsager, der har haft mediernes og vælgernes bevågenhed," skriver Puk Elgård fra Børnerådet.
Børns rettigheder
Børnerådet har fået nye medlemmer
Social- og ældreminister Astrid Krag har udpeget 8 nye medlemmer af Børnerådet.
Børns rettigheder
Puk Elgård bliver ny formand for Børnerådet
Social- og ældreminister Astrid Krag har udpeget journalist og forfatter Puk Elgård som ny formand for Børnerådet.
Børns rettigheder
Uafhængigheden og kravene til rådsmedlemmernes kompetencer er vægtet højere i det nye udkast til Børnerådets bekendtgørelse
Børnerådets kommentarer til ny høring over udkast til bekendtgørelse om råd på det sociale område
Børns rettigheder