Open menu Close menu

I anledningen af FN’s Børnekonventions 25-års fødselsdag, er det oplagt at slå et slag for at udbrede kendskabet til dens betydning for danske børn og unge. FN’s Børnekonvention er udformet i et internationalt perspektiv: Den har et globalt sigte og henvender sig til aktører på alle niveauer i samfundet. Samlet set gælder det, at hele konventionen – alle dens 54 artikler – giver børn overalt på kloden et sæt umistelige rettigheder. Med andre ord: Børns rettigheder er universelle. De gælder for alle børn i alle de lande, der har ratificeret konventionen.

I nogle sammenhænge opfattes konventionen som et verdensfjernt stykke visionspapir, der mest af alt gør livet besværligt for politikere og embedsfolk. Heldigvis er der dog flere og flere, der tænker konstruktivt og kreativt i forhold til at leve op til konventionen, som Danmark er forpligtet til at efterleve. I Danmark har det vist sig, at nogle af konventionens bestemmelser har en særlig relevans. Det gælder ikke mindst artikel 12 om børns ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem. Børnerådet vil fejre konventionens fødselsdag ved med dette hæfte at sætte fokus på netop denne bestemmelse.

FN's Børnekonvention artikel 12

Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

Med henblik herpå skal barnet især gives mulighed for at udtale sig i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager, der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant eller et passende organ i overensstemmelse med de i national ret foreskrevne fremgangsmåder.

Læs mere om FN’s Børnekonvention her.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.