FN's Børnekonvention er ikke en lov, som lande kan dømmes og straffes efter. I stedet er den en række retningslinjer, som de enkelte medlemslandes regeringer har pligt til at overholde. Gør landene ikke det, kan de kritiseres af organisationer og FN's Børnekomite.

Børnekonventionen gælder for alle under 18 år i Danmark, uanset hvor i verden de kommer fra.

Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre:

  • Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo
  • Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
  • Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
  • Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Debatindlæg: Puk Elgård til kommende regering: Al dansk lov bør leve op til FN's Børnekonvention
Der er behov for en samlet strategi på børneområdet, der sikrer indsatserne mod fragmentering under skiftende regeringer. Man har nemlig i årevis "lovgivet på baggrund af emner og enkeltsager, der har haft mediernes og vælgernes bevågenhed," skriver Puk Elgård fra Børnerådet.
Børns rettigheder
Børnerådet har fået nye medlemmer
Social- og ældreminister Astrid Krag har udpeget 8 nye medlemmer af Børnerådet.
Børns rettigheder
Puk Elgård bliver ny formand for Børnerådet
Social- og ældreminister Astrid Krag har udpeget journalist og forfatter Puk Elgård som ny formand for Børnerådet.
Børns rettigheder
Uafhængigheden og kravene til rådsmedlemmernes kompetencer er vægtet højere i det nye udkast til Børnerådets bekendtgørelse
Børnerådets kommentarer til ny høring over udkast til bekendtgørelse om råd på det sociale område
Børns rettigheder