Børnerådets rådsmedlemmer

Børnerådet har syv medlemmer, der tilsammen har en bred viden om og indsigt i børns udvikling, sundhed, retsstilling, skole-, kultur- og fritidsliv.

Børnerådet består pr. 1. januar 2016 af:

  • Per Larsen (Formand)
  • Annette Due Madsen (Børns opvækst og udvikling)
  • Lone Beyer (Børn med særlige behov)
  • Preben Siggaard (Børns skoleliv)
  • Sebastian Damkjær-Ohlsen (Børns kultur- og fritidsliv)
  • Lene Møller (Børns sundhed)
  • TinaMaria Larsen (Børns retsstilling)

Læs CV for Børnerådets medlemmer

Per Larsen, formand

Per Larsen, formand

Per Larsen tiltrådte posten som formand for Børnerådet d. 1. oktober 2012 og blev genudpeget i december 2015.

Per Larsen har stor ledelsesmæssig erfaring og evner at bygge bro mellem flere aktører. Han har en lang karriere hos politiet og har blandt andet været chefpolitiinspektør i Københavns politi fra 1993 - 2010.

Per Larsen var fra 2010-2014 særlig rådgiver for kriminalitetsforebyggelse og bandekonflikt i Københavns Kommune. Han er desuden vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse og ambassadør i Frivilligrådet. 

Annette Due Madsen

Annette Due Madsen

Annette Due Madsen er uddannet psykolog, familieterapeut og lærer. Hun er centerleder på Center for Familieudvikling og har tidligere haft egen praksis og foredragsvirksomhed.

Annette har desuden erfaring fra undervisning i Gymnasieskolen, og hun har været brevkasseredaktør på Kristeligt Dagblad i brevkassen ”Spørg om livet”.

Annette Due Madsen er udpeget inden for området "Børns opvækst og udvikling".

Lone Beyer

Lone Beyer

Lone Beyer er uddannet lærer og psykolog. Hun har i mange år stået i spidsen for udvikling af undervisnings- og rådgivningstiltag på autismeområdet. Både gennem opbygning af en specialskole med stort fokus på udvikling af såvel skolefaglige kompetencer som sociale kompetencer og gennem kontinuerlig brobygning mellem det specialiserede og det almene område med henblik på succesfuld inklusion.

Hun har også haft fokus på børnenes undervisningsmiljø. Herunder især hvordan man kan håndtere evt. nødvendige magtanvendelser på en mere værdig måde.

Til dagligt er Lone seniorkonsulent hos Børn- og Ungeforvaltningen i Købehavns kommune.

Lone Beyer er udpeget inden for området "Børn med særlige behov".

Preben Siggaard

Preben Siggaard

Preben Siggaard er uddannet lærer og har en kandidatgrad i psykologi og en i pædagogik. Han er chef for skoler og daginstitutioner i Herning Kommune.

Preben har tidligere arbejdet som bl.a. skoleleder, chefpsykolog (leder af PPR) samt chef på det sociale børneområde i Herning Kommune.

Specielt det forebyggende og tværfaglige arbejde har været Prebens fokus. Herunder udviklingen af "Herning Modellen", der med udgangspunkt i svensk praksis peger på en mere forebyggende måde at arbejde på.

Preben Siggaard er udpeget inden for området "Børns skoleliv".

Sebastian Damkjær-Ohlsen

Sebastian Damkjær-Ohlsen

Sebastian er uddannet cand.pæd i pædagogisk psykologi og socialpædagog. Sebastian arbejder som selvstændig pædagogisk psykologisk konsulent, hvor han underviser inden for det pædagogiske område, laver lederuddannelser og holder samtaler med unge. Desuden har Sebastian erfaring fra dagtilbud, skole og daginstitutioner.

Sebastian er spejder og har senest været en del af ledelsen i Det Danske Spejderkorps, hvor han bl.a. har haft fokus på børns udvikling og læring i foreningslivet.  

Sebastian Damkjær-Ohlsen er udpeget inden for området “Børns kultur og fritidsliv”.

Lene Møller

Lene Møller

Lene Møller er ledende sundhedsplejerske i Rødovre Kommune. Hun har en mastergrad i sundhedspædagogik og har mange års erfaring med arbejdet for børns trivsel og sundhed – både praktisk og ledelsesmæssigt.

Lene er blandt andet tidligere formand og medstifter af ’Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark', og hun står p.t. i spidsen for udviklingsarbejdet af en database, som på sigt skal gøre det muligt at monitorere danske børns sundhed på landsbasis.

Lene Møller er udpeget inden for området ”Børns sundhed”.

TinaMaria Larsen

TinaMaria Larsen

TinaMaria er uddannet socialpædagog, har en PD i socialpædagogik og en leder- og konsulentuddannelse, ligesom hun er cand.pæd. i pædagogisk sociologi.

Hun arbejder til dagligt som forstander for Den Sikrede Institution Kompasset i Nordjylland, og har knap 20 års erfaring som praktiker og leder på området med de mest udsatte og anbragte børn og unge – samt som foredragsholder og underviser.

De seneste to år har TinaMaria siddet i bestyrelsen i Foreningen Af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge, FADD.

TinaMaria Larsen er udpeget inden for området "Børns retsstilling".