Børnerådets rådsmedlemmer

Børnerådet har syv medlemmer, der tilsammen har en bred viden om og indsigt i børns udvikling, sundhed, retsstilling, skole-, kultur- og fritidsliv.

Agi Csonka

Agi Csonka

Formand

Agi Csonka har en ph.d.-grad fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Hun er programchef i VILLUM FONDEN og formand for Dansk Flygtningehjælp og Hjem til Alle alliancen.

Agi har tidligere været direktør i SFI og EVA og formand for Rådet for Børns Læring

Hanne Hartoft

Hanne Hartoft

Børns retsstilling

Hanne Hartoft har en ph.d.-grad i jura og er forhenværende advokat. Hun er adjunkt ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, hvor hun bl.a. underviser i socialret, børn og unge.

Hanne har bl.a. forsket inden for socialretten og har bidraget til flere publikationer om sagsbehandling i børn og unge-sager, anbringelse og magtanvendelse.

Frans Hjort Hammer

Frans Hjort Hammer

Børns kultur- og fritidsliv

Frans Hjort Hammer er uddannet lærer og vejleder og har en master i Læreprocesser og Ledelse. Han arbejder til daglig med rådgivning og coaching som chefkonsulent i KMD.

Frans har de seneste år siddet i bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og den Olympiske Komité, hvor han bl.a. har ansvar for børneområdet.

Pernille Mathiesen

Pernille Mathiesen

Børns sundhed

Pernille Mathiesen er speciallæge i pædiatri og har en ph.d.-grad i medicin. Hun arbejder på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, Region Sjælland.

Pernille har arbejdet på en række børneafdelinger og har bl.a. forsket i børnegigt. Hun har siddet både som bestyrelsesmedlem og formand i Dansk Pædiatrisk Selskab.

Mette Skovgaard Væver

Mette Skovgaard Væver

Børns opvækst og udvikling

Mette Skovgaard Væver er psykolog og har en ph.d.-grad i psykologi. Hun er lektor i klinisk børnepsykologi ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvor hun underviser BA-, KA- og ph.d.-studerende.

Mette har klinisk efteruddannelse og specialisering inden for børnepsykologien. Derudover er hun leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF).

TinaMaria Larsen

TinaMaria Larsen

Børn med særlige behov

TinaMaria Larsen er uddannet socialpædagog, har en PD i socialpædagogik og er cand.pæd. i pædagogisk sociologi. Hun er konsulent og leder for Center for Sociale Indsatser hos Aalborg Kommune.

TinaMaria er tidligere forstander for den sikrede institution, Kompasset. Hun underviser og holder foredrag om arbejdet med udsatte og anbragte børn og unge. Hun er bestyrelsesmedlem i Foreningen Af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD).

Preben Siggaard

Preben Siggaard

Børns skoleliv

Preben Siggaard er uddannet lærer og har kandidatgrader i psykologi og pædagogik. Han er chef for Børn og Læring (skoler og daginstitutioner) i Herning Kommune.

Preben har tidligere arbejdet som lærer, skoleleder og chefpsykolog ved PPR, og han har været chef på det sociale børneområde i Herning Kommune.

 

Foto: Martin Gravgaard Fotografi og Jonas Normann