Børnerådets rådsmedlemmer

Børnerådet har syv medlemmer, der tilsammen har en bred viden om og indsigt i børns udvikling, sundhed, retsstilling, skole-, kultur- og fritidsliv.

Mette With Hagensen

Mette With Hagensen

Formand for Børnerådet

Mette With Hagensen er cand.merc.int. og har sit daglige virke som lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg. Dertil er hun konsulent og foredragsholder.

Fra 2012-18 var Mette landsformand for organisationen Skole og Forældre, og hun har stort kendskab til børne- og skoleområdet.

Mette Skovgaard Væver

Mette Skovgaard Væver

Børns opvækst og udvikling

Mette Skovgaard Væver er psykolog og har en ph.d.-grad i psykologi. Hun er lektor i klinisk børnepsykologi ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvor hun underviser BA-, KA- og ph.d.-studerende.

Mette har klinisk efteruddannelse og specialisering inden for børnepsykologien. Derudover er hun leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF).

Frans Hjort Hammer

Frans Hjort Hammer

Børns kultur- og fritidsliv

Frans Hjort Hammer er uddannet lærer og vejleder og har en master i Læreprocesser og Ledelse. Han arbejder til daglig med rådgivning og coaching som chefkonsulent i KMD.

Frans har de seneste år siddet i bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og den Olympiske Komité, hvor han bl.a. har ansvar for børneområdet.

Pernille Mathiesen

Pernille Mathiesen

Børns sundhed

Pernille Mathiesen er speciallæge i pædiatri og har en ph.d.-grad i medicin. Hun er ledende overlæge på Børne- og Ungeafdelingen ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

Pernille har arbejdet på en række børneafdelinger og har bl.a. forsket i børnegigt. Hun har siddet både som bestyrelsesmedlem og formand i Dansk Pædiatrisk Selskab.

Hanne Hartoft

Hanne Hartoft

Børns retsstilling

Hanne Hartoft har en ph.d.-grad i jura og er forhenværende advokat. Hun er adjunkt ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, hvor hun bl.a. underviser i socialret, børn og unge.

Hanne har bl.a. forsket inden for socialretten og har bidraget til flere publikationer om sagsbehandling i børn og unge-sager, anbringelse og magtanvendelse.

TinaMaria Larsen

TinaMaria Larsen

Børn med særlige behov

TinaMaria Larsen er uddannet socialpædagog, har en PD i socialpædagogik og er cand.pæd. i pædagogisk sociologi. Hun er konsulent og forstander for den sikrede døgninstitution Kompasset i Brønderslev.

TinaMaria underviser og holder foredrag om arbejdet med udsatte og anbragte børn og unge. Hun er bestyrelsesmedlem i Foreningen Af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD).

Preben Siggaard

Preben Siggaard

Børns skoleliv

Preben Siggaard er uddannet lærer og har kandidatgrader i psykologi og pædagogik. Han er chef for Børn og Læring (skoler og daginstitutioner) i Herning Kommune.

Preben har tidligere arbejdet som lærer, skoleleder og chefpsykolog ved PPR, og han har været chef på det sociale børneområde i Herning Kommune.

 

Foto: Martin Gravgaard Fotografi