Børnerådets rådsmedlemmer

Børnerådet har syv medlemmer, der tilsammen har en bred viden om og indsigt i børns udvikling, sundhed, retsstilling, skole-, kultur- og fritidsliv.

Mette With Hagensen

Mette With Hagensen

Formand for Børnerådet

Mette With Hagensen er cand.merc.int. og har sit daglige virke som lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg. Dertil er hun konsulent og foredragsholder.

Fra 2012-18 var Mette landsformand for organisationen Skole og Forældre, og hun har stort kendskab til børne- og skoleområdet.

Mette Skovgaard Væver

Mette Skovgaard Væver

Børns opvækst og udvikling

Mette Skovgaard Væver er psykolog og har en ph.d.-grad i psykologi. Hun er lektor i klinisk børnepsykologi ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvor hun underviser BA-, KA- og ph.d.-studerende.

Mette har klinisk efteruddannelse og specialisering inden for børnepsykologien. Derudover er hun leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF).

Frans Hjort Hammer

Frans Hjort Hammer

Børns kultur- og fritidsliv

Frans Hjort Hammer er uddannet lærer og vejleder og har en master i Læreprocesser og Ledelse. Han arbejder til daglig med rådgivning og coaching som chefkonsulent i KMD.

Frans har de seneste år siddet i bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og den Olympiske Komité, hvor han bl.a. har ansvar for børneområdet.

Pernille Mathiesen

Pernille Mathiesen

Børns sundhed

Pernille Mathiesen er speciallæge i pædiatri og har en ph.d.-grad i medicin. Hun er ledende overlæge på Børne- og Ungeafdelingen ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

Pernille har arbejdet på en række børneafdelinger og har bl.a. forsket i børnegigt. Hun har siddet både som bestyrelsesmedlem og formand i Dansk Pædiatrisk Selskab.

Hanne Hartoft

Hanne Hartoft

Børns retsstilling

Hanne Hartoft har en ph.d.-grad i jura og er forhenværende advokat. Hun er adjunkt ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, hvor hun bl.a. underviser i socialret, børn og unge.

Hanne har bl.a. forsket inden for socialretten og har bidraget til flere publikationer om sagsbehandling i børn og unge-sager, anbringelse og magtanvendelse.

TinaMaria Larsen

TinaMaria Larsen

Børn med særlige behov

TinaMaria Larsen er uddannet socialpædagog, har en PD i socialpædagogik og er cand.pæd. i pædagogisk sociologi. Hun er konsulent og leder for Center for Sociale Indsatser hos Aalborg Kommune.

TinaMaria er tidligere forstander for den sikrede institution, Kompasset. Hun underviser og holder foredrag om arbejdet med udsatte og anbragte børn og unge. Hun er bestyrelsesmedlem i Foreningen Af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD).

Preben Siggaard

Preben Siggaard

Børns skoleliv

Preben Siggaard er uddannet lærer og har kandidatgrader i psykologi og pædagogik. Han er chef for Børn og Læring (skoler og daginstitutioner) i Herning Kommune.

Preben har tidligere arbejdet som lærer, skoleleder og chefpsykolog ved PPR, og han har været chef på det sociale børneområde i Herning Kommune.

 

Foto: Martin Gravgaard Fotografi