Omskæring: Lad drengene bestemme selv

04-05-2018

Barnets bedste skal altid komme i første række, uanset om det kan indskrænke voksnes behov for at udøve deres religiøse eller traditionsbundne ritualer.

Fælles debatindlæg bragt i Jylland-Posten den 4. maj 2018.

Alt tyder på, at Folketinget meget snart bliver nødt til at stemme om et forbud mod omskæring af drengebørn – omfanget af indsamlede underskrifter viser med al tydelighed, at det er en sag, der optager danskerne.

Det er godt nyt for børnene.

Rituel omskæring af drenge er et indgreb, der er i strid med FN’s Børnekonvention. Omskæring uden medicinske argumenter på et menneske, der ikke er i stand til at give sit samtykke, er en overtrædelse af grundlæggende medicinske og etiske principper.

Det skyldes, at indgrebet er irreversibelt, smertefuldt og kan medføre alvorlige komplikationer.

Der er tale om et indgreb, vi i andre sammenhænge aldrig ville acceptere, hvis der ikke er en klar medicinsk begrundelse for det. Derfor mener vi, at rituel omskæring aldrig må foregå, før man er voksen nok til selv at afgøre, hvad der skal ske med ens krop. Drengene skal have lov til selv at bestemme.

FN's Menneskerettighedsråd har i 2013 opfordret alle lande til at afskaffe indgreb, som kompromitterer børns integritet og værdighed, og som er skadelige for piger og drenges helbred. Vi ser det som grundlæggende, at forældrerettigheder i denne sammenhæng ikke sættes foran børns ret til kropslig integritet.

Barnets bedste skal altid komme i første række, uanset om det kan indskrænke voksnes behov for at udøve deres religiøse eller traditionsbundne ritualer.

Politikerne på tværs af partifarve er delt i spørgsmålet om drengeomskæring. Vi vil gerne opfordre alle medlemmer af Folketinget til at fokusere på barnets tarv og sikre ved lov, at drengene selv kan bestemme, om de vil omskæres.

Af:
Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår
Per Larsen, formand for Børnerådet
Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet