Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet

20-08-2017

16 pct. af unge i 9. klasse er blevet mobbet på nettet inden for det seneste år, og 15 pct. har udsat andre for digital mobning, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Undersøgelsen viser også, at en del af de unge, der er blevet mobbet på nettet, også selv har mobbet andre online inden for det seneste år.

37 pct. af de unge, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet inden for det seneste år. Det bakker op om ”det nye” mobbesyn, der fokuserer på negative fællesskaber og gruppedynamikker, frem for på enkeltindivider, siger Børnerådets formand Per Larsen:

”Når så mange unge har prøvet både at mobbe og blive mobbet på nettet, bekræfter det, at mobning er et komplekst problem, der ikke bare kan bekæmpes ved at fokusere på én mobber og ét offer i klassen. For de roller kan pludselig blive byttet rundt. Det stiller nogle andre krav til, hvordan fagfolk og forældre skal gribe mobning an, end det tidligere mobbesyn gjorde. Det har vi taget hul på med Aktionsplan mod mobning, der blandt andet stiller konkrete krav til, hvordan skolerne skal arbejde med forebyggelse og håndtering af mobning.”

Læs Børnerådets BørneIndblik: Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet 

Undersøgelsen viser også, at nogle unge er i større risiko for at blive udsat for digital mobning end andre. Det gælder unge, der lever i en familie med færre penge end gennemsnittet, samt unge anbragt uden for hjemmet.

De unge, der er blevet udsat for digital mobning mange gange inden for det seneste år, opsøger sjældnere hjælp, end de unge, der har været udsat for mobning én gang inden for det seneste år. Det får Børnerådets formand til at efterlyse mere forebyggelse og synlige tilbud:

”Det er jo paradoksalt, at de unge, der er hårdest ramt af mobning, er dem, der er mindst tilbøjelige til at opsøge hjælp. Og det er rigtigt uheldigt, for de har jo i den grad brug for, at nogle voksne træder til. Noget tyder på, at der kan være tale om en social slagside, så fagfolk skal altså være ekstra opmærksomme på denne gruppe børn og unge.”

Hovedresultater fra undersøgelsen

  • Flere unge, som lever i en familie med færre penge end gennemsnittet samt unge anbragt uden for hjemmet, bliver udsat for mobning end andre unge.
  • 17 pct. af de unge, som har været udsat for mobning, oplever 5-8 former for mistrivsel mindst ugentligt. Det samme gælder for 5 pct. af de unge, som ikke har været udsat for mobning.
  • 47 pct. af de unge, som har været udsat for mobning én gang inden for det seneste år, har søgt hjælp eller rådgivning. Det samme gælder for kun 14 pct. af de unge, der har været udsat for mobning mange gange inden for det seneste år.
  • 15 pct. af de unge i 9. klasse har mobbet andre på nettet inden for det seneste år. Der er flere drenge (21 pct.) end piger (10 pct.), der svarer, at de har mobbet andre på digitale medier.
  • Unge, der er anbragt uden for hjemmet, udsætter oftere andre for mobning på digitale medier, end andre unge.
  • 12 pct. af de unge, som har mobbet andre på nettet, har 5-8 tegn på mistrivsel mindst ugentligt. Det samme gælder for 6 pct. af de unge, som ikke har udsat andre for mobning. 

Om undersøgelsen
Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.390 elever i 9. klasse i Børnerådets Børne- og Ungepanel samt en række kvalitative uddybende interview. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i november-december 2015, og 93 pct. af de unge, der deltog, var mellem 15 og 16 år. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagerst i notatet.

Analysen er en del af et samarbejde mellem Børnerådet og Vincent F. Hendricks, professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier (CIBS) på Københavns Universitet og Rasmus Kræmmer Rendsvig, ph.d.-stipendiat ved Lund Universitet og Center for Information og Boblestudier (CIBS) på Københavns Universitet.

Kontaktoplysninger
Souschef Lisbeth Sjørup, e-mail: lis@brd.dk