Den danske regering står skoleret for FN’s Børnekomité

15-09-2017

I efteråret 2016 sendte Unicef Danmark, Danske Handicaporganisationer, Børnesagens Fællesråd, Børnerådet og en række andre organisationer en lang liste med anbefalinger om danske børns rettigheder afsted til FN’s Børnekomité i Genève. I dag er den danske regering blevet eksamineret af komitéen i Danmarks indsats for børns rettigheder.

Børnekomitéen eksaminerer hvert femte år Danmark i, hvordan det står til med at overholde Børnekonventionen, blandt andet på baggrund af organisationers anbefalinger. Komitéen kan ikke straffe eller pålægge Danmark at ændre noget, men den kan spørge kritisk ind til forholdene for børn i Danmark – og det gjorde den i dag!

Et af de temaer, komitéen har kastet sig over, er danske børns mangelfulde kendskab til deres egne rettigheder og til Børnekonventionen. Det undrer ikke Anne Mette Friis, der er børn- og ungechef i Unicef Danmark:

”Vi har netop lavet en undersøgelse sammen med Institut for Menneskerettigheder, der viser, at kun 7 procent af de danske børn mener, at de ved "meget" om børns rettigheder. Så jeg kan godt forstå, at komitéen ikke er imponeret og spørger, hvad den danske regering vil gøre for at styrke indsatsen for oplysning til børn om deres rettigheder. Vi har længe foreslået, at Børnekonventionen bliver en obligatorisk del af undervisningen i skolen, så det håber vi selvfølgelig, at regeringen vil genoverveje.”

Inge Marie Nielsen, der er sekretariatschef i Børnesagens Fællesråd, har til dagens eksamination bidt særligt mærke i, at komitéen kredser om temaet børnefattigdom.

”Flere af komitéens medlemmer har spurgt ind til, hvorvidt den danske regering – forud for økonomiske stramninger og sanktioner – har vurderet, hvilke konsekvenser disse vil have for udsatte børn, handicappede børn og børn i asylsystemet. Det, synes jeg, er et ualmindeligt vigtigt spørgsmål, for vores opfattelse er, at regeringen i disse økonomiske spørgsmål ikke er særligt optaget af det perspektiv, nemlig barnets bedste.”

I Danske Handicaporganisationer er man utilfredse med regeringens indsats i forhold til forbud mod handicapbetinget diskrimination:

”Diskriminationsbeskyttelsen af børn med handicap er i dag helt utilstrækkelig. Det lovforslag, der netop nu er under behandling i Folketinget, er et fremskridt, men lever fortsat ikke op til den standard, der sættes af Handicapkonventionen. Og jeg er rigtig glad for, at komitéen eksplicit spurgte, om regeringen vil inkludere rimelig tilpasning og tilgængelighed i lovgivningen, så den bliver i overensstemmelse med Handicapkonventionen. Det er to effektive tiltag, der kan give mennesker med handicap samme muligheder som andre og dermed forhindre diskrimination,” siger formand Thorkild Olesen.

Børnerådets formand Per Larsen er meget enig, når komitéen siger, at netop fordi Danmark er et velfungerende vestligt land, stiller komitéen tilsvarende høje krav:

”Det er en rigtig vigtig pointe, at Danmark har alle tænkelige forudsætninger for at sikre lige muligheder for alle børn og unge i Danmark, og derfor skal vi selvfølgelig sætte barren rigtig højt. Desværre må vi give komitéen ret i, at vi i en del sammenhænge ikke lykkes med at leve op til Børnekonventionen. Sikkert delvist fordi, vi stadig ikke har indarbejdet konventionen i lovgivningen, som komitéen også påtalte. I slutningen af måneden kommer komitéen med dens samlede kritik, og jeg håber, at regeringen vil tage kritikken alvorligt, for Danmark skal være foregangsland, når det handler om børns rettigheder.”

Pressekontakt
Anne Mette Friis, børn- og ungechef, Unicef Danmark, tlf. 2721 3048
Ole Hækkerup, kommunikationschef, Danske Handicaporganisationer, tlf. 3073 6750
Inge Marie Nielsen, sekretariatschef, Børnesagens Fællesråd, tlf. 24626229
Souschef Lisbeth Sjørup, e-mail: lis@brd.dk