Ensretning af bestemmelserne om råd på det sociale område

28-04-2021

Social- og Ældreministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

28.04.2020
J.nr. 1.4.1/amc

Børnerådet konstaterer, at ændringerne i forslaget ikke får faktiske eller materielle konsekvenser, men blot er en formalitet. Vi har således ingen bemærkninger.

Børnerådet ser i stedet frem til at bidrage til de kommende forhandlinger om udspillet ”Børnene først”, hvorunder ændringer af rådet behandles med henblik på at sikre børnenes rettigheder og stemme via et styrket Børneråd.

Med venlig hilsen

Agi Csonka
Formand

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef