Børnekonventionen skal fremgå af den nye epidemilov

15-01-2021

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

15.01.2021
J.nr. 3.4.4/eva

I foråret vedtog Folketinget en række hastelove, der skulle bidrage til at bekæmpe COVID-19-pandemien. Dette indebar en midlertidige ændring af epidemiloven. Det foreslås nu, at dele af denne midlertidige lovgivning gøres permanent.


Børnerådet er tidligere kommet med anbefalinger til en ændring af epidemiloven (henvisning). Børnerådet kan nu med tilfredshed konstatere, at rådets bekymringer angående den tidligere § 46, stk. 5 (nu § 52, stk. 5) er taget til efterretning i det nye lovforslag. Bestemmelsen omhandler bl.a. videregivelse af oplysning om, at et barn er smittet til det pågældende barns institution. Bemærkningerne til loven er i det nye forslag præciseret i overensstemmelse med Børnerådets forslag, så det nu fremgår, at Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for at vejlede barnets institution om relevante databeskyttelsesregler. Dette for at sikre barnets ret til privatliv, der er beskyttet af Børnekonventionens art. 16. Artiklen indebærer blandt andet, at børn og unge har ret til, at deres sundhedsoplysninger holdes fortrolige (se bl.a. General Comment no. 4 (2003)). 


Lovforslagets bemærkninger forholder sig imidlertid stadig ikke til, om Børnekonventionens art. 16 eller de øvrige bestemmelser i Børnekonventionen er overholdt. Eftersom Børnekonventionen er ratificeret, og dermed tiltrådt af Danmark, bør lovforslaget forholde sig til relevante bestemmelser heri.


Børnerådet anerkender, at Børnekonventionen i krisesituationer undtagelsesvis tillader foranstaltninger, der kan begrænse adgangen til visse grundlæggende rettigheder for at beskytte folkesundheden. Sådanne begrænsninger skal dog kun pålægges, når det er nødvendigt, de skal være forholdsmæssige og holdes på et absolut minimum. Denne proportionalitetsvurdering bør fremgå af bemærkningerne til loven.


Børnerådet står gerne til rådighed, hvis ministeriet har spørgsmål til Børnekonventionens enkelte bestemmelser eller ønsker at drøfte, hvordan man kan inddrage Børnekonventionen i epidemiloven.

 

Med venlig hilsen

 

Agi Csonka
Formand

 

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef