Elevernes perspektiver skal inddrages i forbedringen af antimobbebestemmelserne

07-12-2020

Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

07.12.2020
J.nr. 3.2.3/nsr

Børne- og Undervisningsministeriet har nu udformet et udkast til lovovervågningsredegørelsen på baggrund af den tidligere høringsrunde om evaluering af de gældende antimobbebestemmelser i undervisningsmiljøloven og Den Nationale Klageinstans mod Mobning.


Overordnet er Børnerådet tilfreds med at se, at mange af betragtningerne fra høringssvarene er taget med i redegørelsen. Børnerådet bakker derfor op om redegørelsens konklusioner og anbefalinger.


Børnerådet har dog følgende bemærkninger til lovovervågningsredegørelsen:

- Børnerådet vil endnu en gang påpege, at elevernes perspektiver ikke er inddraget i evalueringen. Børnerådet opfordrer derfor i høj grad til, at elevernes perspektiver huskes og inddrages i det videre forløb med at forbedre og forfine antimobbebestemmelserne og procedurerne herfor. Jf. FN’s Børnekonvention artikel 12 har alle børn ret til at ytre sig i forhold, der vedrører dem.

- En klagesag og rammesætningen herfor skal være en proces, som uddannelsesinstitutionen lærer af, da mobning netop handler om usunde kulturer og fællesskaber og ikke om enkeltindivider. Det ser vi gerne skrevet frem under afsnittet ”Klageordningens udformning, virkemåde m.v.” (Ad pkt. 4-8, side 21).


Med venlig hilsen

Agi Csonka
Formand for Børnerådet


Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef