Børnerådet efterlyser en begrundelse for, at Ankestyrelsen får en frist for optagelse af egendriftsager om særlig støtte til børn og unge

16-06-2020

Der mangler en begrundelse for, at der er tilføjet en frist for optagelse af Ankestyrelsens egendriftsager

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

16.6.2020
J.nr. 3.7.27/amc

Der tilføjes med ændringen en frist i Ankestyrelsens forretningsorden for optagelse af egendriftsager om særlig støtte til børn og unge. Denne tilføjelse bør begrundes i bemærkninger til lovændringen. Uden bemærkninger fremgår det ikke klart, hvad årsagen til den pågældende ændring er. Det er problematisk, fordi det skal være muligt at finde frem til årsagen af sådanne ændringer, når man gennemser ældre materiale. Vi vil derfor foreslå, at der tilføjes bemærkninger til ændringen, og at der ikke kun laves ændringsforslag i teksten, hvad angår fristen på de 8 uger.

Derudover fremgår det ikke tydeligt, hvornår fristen regnes fra. Er det fra tidspunktet, hvor Ankestyrelsen bliver opmærksom på en eventuel sag i medierne, tidspunktet hvor en borger henvender sig, eller først når Ankestyrelsen laver et notat om, at de er blevet opmærksom på sagen? Det skal klart fremgå, så borgere med partsstatus eller interesse i den pågældende sag ved, hvornår fristen regnes fra.

Vi er enige i, at Ankestyrelsen skal have mulighed for at afholde video- eller telefonmøder, når behovet er der, og det er muligt at gøre det på en forsvarlig måde.


Med venlig hilsen

Hanne Hartoft
Næstformand

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef