Det er positivt, at godtgørelse for krænkelser ikke længere kan bruges af værgen

13-11-2018

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af værgemålsloven
(Forvaltning af tortgodtgørelse)

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

13.11.2018
J.nr. 3.7.27/sgh


Med forslaget om ændring af værgemålslovens § 35, stk. 1, nr. 2, sikres det, at personer under værgemål, der har været udsat for overgreb, ikke udsættes for yderligere svigt ved, at den tortgodtgørelse, der er blevet tilkendt, uberettiget bruges af værgen.
Det indebærer, at sådanne godtgørelser – nu uanset beløbets størrelse – skal indsættes i en forvaltningsafdeling, knyttet til et pengeinstitut, som justitsministeren har godkendt, og således ikke forvaltes af værgen. Dermed opnås, at midlerne kan udbetales ubeskåret, når den unge bliver myndig.

Børnerådet tilslutter sig forslaget og har ikke yderligere kommentarer.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef