Børnerådet tilslutter sig ønsket om et styrket tilsyn med de frie grundskoler

05-01-2018

Børnerådets kommentarer til lov om ændring af lov om friskoler mv. (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler)

Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

5.1.2018
J.nr. 3.2.3/sgh


Børnerådet kan tilslutte sig ønsket om et styrket tilsyn med de frie grundskoler og hilser de foreslåede ændringer velkomne.

Rådet har ikke yderligere kommentarer til forslaget.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Konst. sekretariatschef