Frivillige foreninger og organisationer, som modtager puljemidler fra Børne- og Socialministeriet, skal fremover indhente børneattest

29-11-2017

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København

29. nov. 2017
J.nr. 3.7.27/sgh


Børnerådet kan tilslutte sig ændringen og har ikke øvrige bemærkninger.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Konst. sekretariatschef