Børnerådet støtter retskrav på ordblindetest i folkeskolen

31-10-2016

Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Opfølgning på folkeskolereformen)

Min. for børn, undervisning og ligestilling
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

28. okt. 2016
J.nr. 3.2.3/sgh

Generelt bemærker Børnerådet det meget store antal standardiserede og obligatoriske tests, der med tiden er blevet indført i folkeskolen. Det bekymrer rådet, fordi fokus på barnet som et unikt, selvstændigt og ansvarligt menneske kan forsvinde i en automatiseret målekultur. Gode, relevante tests på det rigtige tidspunkt er et vigtigt redskab, hvorimod ureflekteret brug kan medvirke til marginalisering af elever, der ikke passer ind i normen.

Børnerådet kan tilslutte sig den foreslåede ændring af § 18, stk. 2, hvor det præciseres, at alle elever i folkeskolen har ret til at udvikle sig fagligt og socialt og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber, og at ansvaret for dette påhviler skolens leder.

Børnerådet hilser forslagene om ordblindetest på 3. klassetrin og om retskrav på ordblindetest på 4. klassetrin velkomne. Det bør dog fremgå af § 3, stk.2, at testen på 4. trin også skal foretages på elevens forslag, ikke alene forældrenes. Dermed inddrages eleven i beslutningsprocessen, ligesom det sker efter § 3, stk.1, om testen på 3. klassetrin.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef