Børnerådet roser udkast til bekendtgørelse om røgtobak

09-05-2016

Børnerådets kommentarer til udkast til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrolsystemer m.v. af tobaksvarer m.v.

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
DK- 1057 København K

D.9.5.2016
J.nr. 3.4.4./sbd

Børnerådet har tidligere forholdt sig til forslag om lov om regulering af tobaksvarer. Se venligst nedenstående link:

Høringssvar: Al røgtobak skal have samme sundhedsadvarsler

Børnerådet hilser det generelt forebyggende fokus i ovenstående udkast velkomment. Specifikt er det positivt, at sundhedsadvarsler på anden røgtobak end cigaretter, rulletobak og vandpibetobak nu foreslås indbefattet, ligesom urtebaserede samt røgfrie produkter med sundhedsrisici tillige foreslås at indeholde sundhedsadvarsler på emballage.

Det er positivt, at bekendtgørelsen foreslås at indeholde oplysninger til borgerne om mulighed for hjælp til rygestop. Dette anses som væsentligt ift. den virkning, det kan have på børn og unge, at fx forældrene er rygere. Børn og unge bør i videst muligt omfang beskyttes mod tobaksvarers skadelige virkninger samt mod faktorer, som kan lede til, at de selv bliver rygere.

Endelig bakker Børnerådet op om en skærpelse af system for alderskontrol vedr. elektroniske cigaretter med nikotinindhold, og at dette også er gældende ved fjernsalg på tværs af EU/ EØS lande. Børnerådet har tidligere foreslået indførelse af licens til salg, som kan fratages udsalgssteder, hvis alderskontrollen ikke håndhæves.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef