Al røgtobak skal have samme sundhedsadvarsler

12-02-2016

Børnerådets kommentar vedrørende forslag om lov om regulering af tobaksvarer

Sundheds- og ældreministeriet
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

12.02.2016
J.nr.3.4.4 / aei

Tobaksvarers skadelige virkninger er veldokumenterede, og børn og unge skal beskyttes imod disse i så høj grad som overhovedet muligt. Forebyggelse er én af de måder, hvorpå det sker. Derfor hilser Børnerådet lovforslaget om regulering af tobaksvarer, herunder regulering af markedsføring, sundhedsvarsler, mærkning og emballage samt fokus på urtebaserede rygeprodukter velkomment.

Markedsføring – herunder af urtebaserede rygeprodukter
Børnerådet finder det positivt, at lovforslaget åbner op for et forbud mod markedsføring af cigaretter og tobaksvarer med en kendetegnende aroma, fx frugt, urter, mentol mm. Da dette er karaktertræk, som kan anspore til børn og unges tobaks-debut og gøre opstarten med cigaretter eller andre tobaksvarer mindre afskrækkende.

Eftersom der i dag ingen specifik regulering er af urtebaserede rygeprodukter, er det positivt, at lovforslaget inkluderer denne type tobaksvarer i forhold til at forsyne hver enkeltindpakning og eventuel ydre emballage med sundhedsadvarslen: ”Rygning af dette produkt er sundhedsskadeligt”.

Sundhedsadvarsler
Ligeledes er Børnerådet positiv i forhold til de udvidede sundhedsvarsler, herunder de kombinerede sundhedsvarsler, på enkeltpakninger og eventuel emballage, blandt andet farvefotografi, som ikke kun er en illustrativ måde at vise tobaks skadelige virkninger på, men som også i særlig grad appellerer til børn og unge.

Dog er det efter Børnerådets opfattelse ikke tilfredsstillende, at lovforslaget åbner mulighed for, at anden røgtobak end cigaretter, rulletobak og vandpibetobak bliver undtaget fra kravene om informationsmeddelelsen og de kombinerede sundhedsadvarsler, fx almindelig pibetobak. Begrundelsen for undtagelsen er, at disse tobaksvarer hovedsagligt forbruges af ældre forbrugere og små grupper i befolkningen. Børnerådet mener ikke, at blot fordi de aktuelle forbrugere af disse typer tobaksvarer udgør en smal gruppe, skal man undlade at advare på samme vis som på andre typer røgtobak. Ligesom andre livsstilsmarkører er også tobaksvarer underlagt tendenser i tiden; det ser man fx i forhold til forbruget af snus. En tobaksvare, som traditionelt hverken er dansk eller speciel ungdommelig, men som de seneste år er blevet populær netop blandt unge i Danmark (’Snus hitter blandt unge’, Århus Stiftstidende 30/09/14). Derfor bør alle typer tobaksvarer have samme grundige informationsmeddelelser og sundhedsadvarsler.

Mærkning og emballage
Børnerådet er enig i, at mærkningen af enkeltpakning og eventuel ydre emballage ikke bør indeholde elementer, som kan opfordre til brug ved at give fejlagtigt indtryk af produktets karakteristika, sundhedsmæssige virkning eller andre fordele.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet 

Annette Juul Lund
Sekretariatschef