Børnerådet tilslutter sig Nordisk Ministerråds Strategi for børn og unge i Norden

30-10-2015

Børnerådets kommentarer til ”Strategi för barn och unga i Norden”

Nordisk Ministerråd 

Ved Stranden 18

DK-1061 København K    

30. oktober 2015
j.nr. 3.0.16/sgh


Børnerådet takker for det tilsendte materiale.

Børnerådet tilslutter sig forslaget og har i øvrigt følgende korte bemærkninger.

Det fremgår af afsnittet ”Vision”, at Ministerrådets arbejde har udgangspunkt i FNs Børnekonvention. Børnerådet minder om, at der i europæisk regi gøres en stor indsats for børn og unges rettigheder, bl.a. på baggrund af Europarådets Strategy for the Rights of the Child, der netop i disse måneder fornyes og kunne tjene som en udvidet inspirationskilde for Ministerrådets arbejde. Vi foreslår derfor, at der under dette afsnit også refereres hertil.

Børnerådet bemærker videre, at der ikke i strategien formuleres overvejelser om børn og unges familieliv. Unge familier i Norden har mange fælles forhold med stor betydning for deres børn, ligesom problemer forbundet med skilsmisse samt med arbejdsliv, familieliv og stress er temaer,  hvor de nordiske lande kan indhente erfaring og inspiration til løsninger hos hinanden. Vi foreslår derfor, at der også refereres hertil, fx i afsnittet ”Syfte med barnrätts- och ungdomspolitiske samarbetet i Norden”.Med venlig hilsen

Per Larsen                                    Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet           Sekretariatschef