Børnerådet tilslutter sig familieretlig ændring

19-02-2015

Børnerådets kommentar til forslag om Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

19. februar 2015
j.nr. 3.6.15/sgh

Med forslaget afskaffes Familieretsafdelingens departementale status, således at afdelingen får samme organisatoriske position som resten af Ankestyrelsen og bliver klageinstans på det familieretlige område.

Det er Børnerådets indtryk, at klageadgangen styrkes ved denne omlægning.
Børnerådet tilslutter sig forslaget og har ikke yderligere kommentarer.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                             Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                         Sekretariatschef