Transkønnede under 18 år skal kun tilbydes en medicinsk behandling, som er reversibel

10-08-2014

Børnerådets kommentar til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 S
10. august 2014
J.nr.3.4.4/sgh

Børnerådet finder, at vejledningens forslag til afsnit 2 om ”Rådgivning, udredning, observation, henvisning til behandling og behandling af unge under 18 år” er grundigt og kommer godt rundt om dette svære emne.

Det fremgår bl.a. af udkastets pkt. 2, at den medicinske behandling af unge transseksuelle omfatter delvist reversibel behandling med kønshormoner. Den unge kan imidlertid fortryde eller ændre holdning, og derfor anbefaler Børnerådet ud fra et beskyttelseshensyn, at der kun tilbydes reversibel behandling til unge under 18 år.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                         Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                     Chefkonsulent