Høringssvar om solarier

14-02-2014

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om solarier.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Kræft i huden er den hyppigste kræftform i Danmark, og modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt danske unge (25-39 år). Forekomsten af modermærkekræft i Danmark er blandt de højeste i verden.

Af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke vedr. solbeskyttelse fremgår det bl.a., at op til 90 % af tilfældene af kræft i huden kan relateres til UV-stråling fra solen og fra solarier. Både solskoldning og livstidseksponering for UV-stråling øger risikoen for kræft. Blandt risikofaktorer nævnes bl.a. udsættelse for høj UV-stråling i barndommen.

Danske undersøgelser viser, at unge i lavere udstrækning end voksne mener, at solbeskyttelse er vigtig - ligesom de i mindre udstrækning end voksne mener, at informationer om solbeskyttelse er vigtig. Samtidig fremgår det af undersøgelser fra udlandet, at personer med lav socioøkonomisk baggrund i lavere grad end andre anvender solbeskyttelse.

Frit tilgængelige solarier udgør altså en betydelig sundhedsrisiko for børn og unge og særligt for børn og unge med lav socio-økonomisk baggrund.

Børnerådet mener derfor, at man bør supplere lovforslaget med et krav om en aldersgrænse på 18 år for brug af solarium -  sådan som også den tværministerielle arbejdsgruppe om brug af solarier har anbefalet.

Selvom det er positivt, at der med loven stilles krav til UV-strålingen i solarierne, mener Børnerådet ikke, at det er tilstrækkeligt. Der er en risiko for, at loven kan medvirke til, at skabe forvirring i de væsentlige budskaber, der i gennem årevis er arbejdet for at slå fast via solkampagner etc. - og de initiativer der er taget med solpolitikker i mange kommuner, der bl.a. har fjernet solarier fra offentlige idrætshaller.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                        Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                    Chefkonsulent