Høringssvar: børn og unge med handicap

20-01-2014

Børnerådets kommentar til forslag om ratifikation af den valgfri protokol til FN’s handicapkonvention om en klagemekanisme.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Departementet.
J.nr. 3.5.10/SGH.

I spørgsmålet om menneskeretskonventioner og dertil knyttede klagemekanismer er det Børnerådets opfattelse, at ratifikation og inkorporering generelt øger respekten for og kendskabet til menneskerettigheder nationalt såvel som internationalt samt konkret styrker de beskyttedes retlige position. Særligt vil en ratifikation af protokollen kunne få positiv betydning for børn og unge med handicap.

Hertil kommer, at Danmark på menneskeretsområdet bør være et foregangsland – rollemodel for alle andre lande.  

Børnerådet tilslutter sig på denne baggrund helhjertet en ratifikation af protokollen.

Med venlig hilsen     

Per Larsen                                           Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                      Chefkonsulent