Af hensyn til barnet skal appellen begrænses i sager om tvangsanbringelse

31-01-2014

Høringssvar til forslag om begrænsning af appel i sager om tvangsanbringelse af børn.

Justitsministeriet.
J.nr.3.7.27 /AMC.

Børnerådet vil gerne understrege vigtigheden af, at der altid foretages særdeles grundige overvejelser, før det besluttes at fratage muligheden for en anke i sidste instans.

I forbindelse med tvangsanbringelser er Børnerådet dog af den opfattelse, at hensynet til barnets bedste vil tale for en begrænsning af appel. Begrundelsen herfor er, at ventetiden i den periode, hvor en appel pågår, er både vanskelig, utryg og potentielt skadelig for barnet.

Tvangsanbringelser medfører en lang og tung systembehandling, som kan være særdeles svær for barnet. En afklaring så tidligt som muligt i forløbet, som er sagligt velbegrundet og funderet, vil derfor alt andet lige kunne komme barnet til gode.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                          Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                     Chefkonsulent