Høringssvar: ægteskabsloven

20-01-2014

Børnerådets kommentar til forslag til ændring af ægteskabsloven (vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund).

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Departementet.
J.nr. 3.6.15/SGH.

Forslagene i udkastet styrker samlet set beskyttelsen af børn i familier med alvorlige problemer. Med hensyn til spørgsmålet om simpel vold sender forslaget et klart signal til barnet fra såvel den ikke-voldelige forældre som fra samfundets side om, at barnet ikke skal leve i et voldeligt miljø.

Videre bidrager udvidelse af personkredsen til også at omfatte fx overgreb mod naboens børn til at sikre en generelt større ansvarlighed i forhold til forebyggelse af overgreb og vold.

Rådet tilslutter sig på denne baggrund forslaget.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                     Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                Chefkonsulent