Høringssvar: en tidlig forebyggelse

20-12-2013

De forebyggende indsatser samles nu i servicelovens § 11, og med ændringen skal kommunalbestyrelsen vurdere, hvorvidt et barn skal tilbydes en indsats efter § 11, eller hvorvidt der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelsen).

Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
J.nr. 3.7.17/amc.

De forebyggende indsatser samles nu i servicelovens § 11, og med ændringen skal kommunalbestyrelsen vurdere, hvorvidt et barn skal tilbydes en indsats efter § 11, eller hvorvidt der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelsen).

Børnerådet kan tilslutte sig, at denne vurdering tydeliggøres i konsekvens af, at den enkelte sagsbehandler skriftligt skal dokumentere den saglige begrundelse for valg af indsats.

Kommunalbestyrelsens ansvar for forebyggende indsatser specificeres også, hvilket Børnerådet er tilfreds med.

På side 10, afsnit 5 bør det tilføjes, at det er afgørende, at den valgte forebyggende indsats er sagligt begrundet.

Ud over dette får kommunalbestyrelsen mulighed for at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, fx udstyr og kontingent. Børn, som ellers ikke deltager, får dermed mulighed for at deltage i fritidstilbud på lige fod med andre børn og unge.

På side 11, 3. afsnit kan det med fordel tilføjes, at det er væsentligt, at den valgte støtte/indsats søger at ligestille barnets muligheder med andre børns muligheder.

Børnerådet håber, at det vil medføre en øget overskuelighed for både myndigheden og borgeren, når tiltagene samles på den foreslåede måde.

§ 52a udvides med kommunalbestyrelsens mulighed for at yde økonomisk støtte til andre end forældremyndighedsindehaveren, fx bedsteforældre, søskende og venner. Børnerådet bifalder muligheden for, at den stabile kontakt på den måde kan opretholdes.

Sammenfattet kan Børnerådet tilslutte sig de foreslåede ændringer, da de vurderes at være til barnets bedste.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                        Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet             chefkonsulent