Høringssvar: familieret i Grønland

16-12-2012

Social-, Børne-, og Integrationsministeriet Departement.
J.nr. 3.6.15/sgh.

Børnerådets mandat gælder ikke Grønland, og rådet har derfor ingen specifikke kommentarer til forslaget.

På vegne af alle børn i Grønland ønsker rådet imidlertid at udtrykke stor glæde over, at revselsesretten nu endelig afskaffes med forældreansvarslovens snarlige ikrafttræden i landet.

Med venlig hilsen  

Per Larsen                                         Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet              chefkonsulent