Høringssvar: børn skal modtage vaccinationer, der indgår i det danske vaccinationsprogram

20-11-2013

Børnerådets kommentar til lovforslag om forbedret tilslutning til børne-vaccinationsprogrammet (ændring af sundhedsloven).

Børnerådet deler regeringens ønske om at sikre, at flest mulige børn modtager de vaccinationer, der indgår i det danske vaccinationsprogram, og om at skabe hjemmel i loven, så Statens Serum Institut kan behandle personoplysninger med dette sigte.

Rådet tvivler imidlertid på, at den valgte metode til at påvirke vaccinations-dækningen er den mest hensigtsmæssige. Den glemsomhed, der kan konstate-res blandt forældre, der ikke har fået deres børn vaccineret, har formentlig sociale årsager og formindskes næppe alene af et venligt brev eller en mail fra Statens Serum Institut. Der skal erfaringsmæssigt bruges flere metoder, når socialt udsatte børnefamilier skal motiveres til at ændre adfærd.

Børnerådet foreslår på den baggrund supplerende, at Statens Serum Institut med lovforslaget også bemyndiges til at inddrage de praktiserende læger i problemløsningen. Lægerne har den daglige kontakt til familierne og vil med større held kunne påminde og påvirke forældrene i den ønskede retning, når familien konsulterer lægen. Lægens påmindelse bør synkroniseres med den påtænkte udsendelse af brev, når barnet fylder 2 år, 6½ år og 14 år.

Alternativt foreslår Børnerådet, at den kommunale sundhedspleje efter aftale med KL inddrages i løsningen af problemet.

Med venlig hilsen

Lisbeth Wilms                                                   Søren Gade Hansen
næstformand, Børnerådet                        chefkonsulent