Høringssvar: familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte

08-02-2012

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service
(Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte).

Børnerådet finder de foreslåede ændringer til serviceloven velegnede til at forbedre vilkårene for børn og unge med behov for særlig støtte.

Særligt velkommen hilser rådet ændringen og præciseringen af § 49 a, stk. 1 og stk. 3, til også at omfatte tandlæger og -plejere i den kommunale sundhedstjeneste og i private klinikker, der varetager børne- og ungdomstandpleje i kommunalt regi.

Personalet i tandplejen kan på den baggrund nu bidrage til det forebyggende og tidligt indgribende SSD-samarbejde på samme vilkår som det øvrige sundhedspersonale.

Også kommunalbestyrelsens øgede adgang til hjemmet som led i den børnefaglige undersøgelse, beskrevet i forslagets pkt. 8, vedr. § 64, stk. 3, kan Børnerådet helhjertet tilslutte sig.

Med venlig hilsen

Lisbeth Zornig Andersen                     Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                    sekretariatschef