Debatindlæg bragt i Altinget:Børn den 23. juni 2020.

Af Hanne Hartoft, Mette Skovgaard Væver, Tina Maria Larsen, Frans Hammer, Pernille Mathiesen, Preben Siggaard. Medlemmer af Børnerådet


Børn er forbrugere og skal beskyttes mod uhensigtsmæssig markedsføring. Det er Børnerådets grundlæggende synspunkt.

De sociale medier har skabt en ny nærhed mellem forbrugere og aftagere, og vi ved, at børn er storforbrugere af sociale medier, ligesom vi ved, at den virtuelle kontakt i mange sammenhænge er vigtig på lige fod med den personlige kontakt.

Det giver mulighed for en meget direkte kontakt og indflydelse, og bloggere og influencere har gjort det til deres levevej at være meningsdannere på de sociale medier, hvor de tilgodeser deres følgere med budskaber i rigt mål.

Det kan være svært at begribe for forældregenerationen. Det kan også være svært for lovgiver at komme med et quick-fix på dette komplekse problem.

 

Fælles ansvar for børn og unge

Børnerådet er blandt andet sat i verden for at sikre børns rettigheder. Heri ligger også at være tydelig med, hvad der er barnets bedste og i den forbindelse afdække og balancere forskellige hensyn.

I FN's Børnekonventionen omtales det, at børn og unge som følge af deres fysiske og psykiske umodenhed har et særligt behov for omsorg og beskyttelse. Det betyder, at samfundet må sætte nogle rammer, som bidrager til, at barnelivet er trygt, sundt og udviklende.

På mange områder må ansvaret for børn og unge i dag ses som et fælles ansvar, hvor myndigheder, skoler, forældre og det øvrige samfund hver især har en væsentlig rolle.
Det betyder, at også erhvervsliv, medier, influencere og andre idoler har et ansvar for, hvordan børn og unge påvirkes. Børn bevæger sig i mange forskellige arenaer, og forældreansvaret må understøttes af rammevilkårene.


Grænserne skal slås fast

Et godt eksempel er behovet for beskyttelse mod skjult reklame. Det er heldigvis forbudt.

Lovgivningen påbyder erhvervsdrivende at gøre det klart, når omtale er reklame. Det giver god mening, fordi børn har sværere end voksne ved at gennemskue, hvornår der egentlig reklameres.

Vi ved, at forbrugerombudsmanden tager meget alvorligt på forpligtelsen til at beskytte børn og unge mod skjult markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har anmodet blandt andet anklagemyndigheden om at vurdere flere sager for at bringe dem frem i domstolssystemet og ad den vej medvirke til at fastslå, hvor grænserne går.

En indsats vi naturligvis i Børnerådet følger med interesse.


Retssager gør det ikke alene

Samtidig må det erkendes, at retssager er meget ressourcekrævende, og typisk er det kun ganske få sager, som kommer hele vejen til domstolene.

Endvidere baserer de sig altid på fortidens synder og retter sig mod en konkret gerningsmand eller virksomhed og kan derfor kun være det yderste bolværk mod eventuelle krænkelser begået over for forbrugerne.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at Børnerådet ønsker, at eventuelle huller i lovgivningen stoppes, hvis det viser sig, at der er uforudsete problemer med at straffe influencere eller andre, der ikke er tydelige med, hvornår de reklamerer.


Ret til ansvarsfulde forældre

Men lovgivningen kan ikke stå alene – hvad er forældreansvaret?

Nogle gange får man indtryk af, at det kun er at sætte regler og rammer. Sørge for at børnene kommer i skole i årstidens tøj med madpakke og gymnastiktøj, ikke laver ballade om aftenen og så i øvrigt får sig en uddannelse og job.

Men forældre skal også involvere sig i deres børns liv – også børnenes digitale liv. De skal være nysgerrige og interessere sig for, hvad der foregår på de digitale platforme, og de skal indgå i konstruktive dialoger med deres børn, drøfte tingene og vejlede barnet.

Dette bidrager også til, at barnet udvikler sin egen kompetence til at være kritisk og sige fra. Og her kan det ikke nytte, at forældrene lader børnene i stikken ved at lade stå til over for ”en ny verden af teknologi, som er fremmed og svær at forstå”.
Forældrene spiller en rolle og må påtage sig rollemodellen. Børn har ret til forældre, der tager ansvar.

Læs debatindlægget i Altinget:Børn

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Koordinatoren for digitale tjenester bør sikres nødvendige børne- og unge faglige kompetencer og selvstændige ressourcer
Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (DSA-forordningen).
Børns digitale liv
Tortgodtgørelsens endelige størrelse i sager om digitale seksuelle krænkelser bør ikke afhænge af ofrets egen indsats i forhold til kontinuerligt at fremsøge og anmelde eventuelle nye delinger
Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Fastsættelse af ordning for tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser og udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse)
Børns digitale liv
Markedsføringsloven skal beskytte børn og unge på sociale medier både som afsendere og som modtagere af reklamer
Markedsføringsloven skal beskytte børn og unge på sociale medier både som afsendere og som modtagere af reklamer
Børns digitale liv
Børnerådet efterlyser mere åbenhed og dialog, når børns digitale rettigheder ændres
Børnerådet efterlyser mere åbenhed og dialog, når børns digitale rettigheder ændres
Børns digitale liv