I undersøgelsen fortæller børnene, at de for hovedparten er glade for at komme i Statsforvaltningen. Langt de fleste føler sig godt behandlet, og for størstedelen er det en lettelse at få lov til at sige deres mening om forældrenes skilsmisse og de beslutninger, der bliver taget om dem. Børnene vil altså høres og inddrages mere – også selvom det kan være svært for dem.

Udover mere inddragelse peger børnene også på andre områder, hvor der er plads til forbedring. De efterspørger blandt andet bedre fysiske rammer, der er mere børnevenlige. Og særligt fra børnene, der skal til børnesamtale, bliver der efterlyst bedre information om, hvorfor de skal til møde i Statsforvaltningen, hvad der skal ske, og hvad det, de siger, skal bruges til.

Børnerådets anbefalinger på baggrund af børnenes udsagn

  • Statsforvaltningen skal sikre, at alle børn og unge får muligheden for – enten direkte eller indirekte – at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. 

  • Der bør findes ressourcer til, at Statsforvaltningen får mulighed for at tilbyde børn et frivilligt samtaleforløb, når de skal til en børnesamtale.

  • Statsforvaltningen bør sikre, at børnene får den rette information om, hvad der skal ske, og hvad der er formålet med mødet i Statsforvaltningen.

  • De børnesagkyndige skal etablere klare rammer for, hvad der bliver sagt videre, og hvad der er fortroligt. De skal endvidere sikre sig, at barnet har forstået rammerne.

  • Statsforvaltningen bør indrettes mere børnevenligt med udgangspunkt i børns ønsker og idéer.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Børnerådet: Kan vi overhovedet tale om, at børn bliver manipuleret?
I stedet for at indføre et begreb i dansk lovgivning, som tre internationale instanser ikke bakker op om, gør politikerne klogt i at kigge mod Norge.
Familieret
Det kan gå ud over børnene, hvis forældrene skal dele børne- og ungeydelsen lige
Ligedeling af børne- og ungeydelsen i højkonfliktsager kræver ekstra opmærksomhed
Familieret
Det skal ske med barnets bedste for øje, når det vurderes, om terrordømte skal have forældremyndighed, bopæl og samvær
Udvidelse af § 4a i forældreansvarsloven
Familieret
Et flertal af pladserne i Familieretshusets rådgivende udvalg bør øremærkes eksperter på området
Forretningsorden for det rådgivende udvalg i Familieretshuset
Familieret