Open menu Close menu

Rapporten præsenterer børns egne fortællinger om og fortolkninger af deres medievaner baseret på kvantitative såvel som kvalitative data. Undersøgelsens primære fokus har været børnenes oplevelser med tablets. Vi har interesseret os for, hvad børnene bruger den til, hvad de kan med den, og om de opfatter den som legetøj.

Resultaterne af undersøgelsen giver et billede af en gruppe børn, der bevæger sig hjemmevante rundt på tabletten. De bruger den primært til at spille og se film på, men flere af børnene udforsker også mediets andre potentialer, fx i form af at bruge den til at filme med og integrere i leg. Størstedelen af børnene foretrækker at sidde alene med tabletten, men en næsten ligeså stor gruppe synes også, det er rart at bruge tabletten sammen med andre.

Børnenes svar afspejler i høj grad nogle digitalt kompetente børn. Men børnenes svar afspejler også forældres holdninger og kendskab til brugen af medier, for deres måde at opfatte medierne på er farvet af forældrenes. Det gælder ikke mindst deres holdning til mediernes indvirkning på børns liv.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.