Open menu Close menu

Etiske retningslinjer for medlemmer af Børnerådet

Path 2

(Bekendtgørelse nr. 580 af 9. maj 2022, Bilag 1)

Formanden og medlemmer af Børnerådet forventes at:

  • have indgående indsigt i og viden om rådets arbejdsområde.
  • opføre sig med den værdighed, hvervet kræver, såvel i som uden for udførelsen af hvervet.
  • være aktivt deltagende i rådets virke.
  • medvirke aktivt til udførelsen af rådets opgaver.
  • indgå positivt i samarbejdet med Børnerådets sekretariat om planlægningen af rådets arbejde og aktiviteter.
  • indgå på de præmisser, som rådet arbejder ud fra i henhold til bekendtgørelse om råd på det sociale område.
  • udtræde af rådet, hvis man besidder andre hverv, der kan være i konflikt med arbejdet i Børnerådet.

 

Læs hele bekendtgørelse om råd på det sociale område