Om Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er vores opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.

Børnerådet taler børn og unges sag i den offentlige debat. Vi beskæftiger os med alle sider af børn og unges liv - lige fra fritidsliv, skole og familie til deres rettigheder og retsstilling. Vi følger med i udviklingen af børn og unges forhold, og vi råber op, hvis lovgivere og de, som er tæt på børn i deres hverdag, glemmer eller tilsidesætter børnenes interesser.

Børnerådets medlemmer

Børnerådet er politisk uafhængigt. Rådet er tværfagligt sammensat og består af en formand og otte medlemmer. Tilsammen har Børnerådet en bred indsigt i børns opvækst og udvikling. Rådets daglige arbejde varetages af Børnerådets sekretariat.

Børnerådet lytter til børn

Børn og unges perspektiv, tanker, meninger og oplevelser er vigtige bidrag til udviklingen af samfundets syn på børn. Børnenes holdninger og forslag er med til at kvalificere det politiske arbejde.

I Børnerådet inddrager vi derfor børnene og de unges egne meninger og giver dem mulighed for at tage del i samfundsdebatten.

Børnerådet rådgiver andre myndigheder

I Børnerådet bliver vi hørt i forbindelse med initiativer til lovgivning og andet, der har betydning for børns opvækstvilkår.

Børnerådet deltager også i lovforberedende arbejde. Og rådet kan bede offentlige myndigheder om at redegøre for politiske beslutninger og administrativ praksis på Børnerådets fokusområder, men vi behandler ikke konkrete klagesager.

Børnekonventionen og Børnerådets arbejde

FN's Konvention om Barnets Rettigheder er et vigtigt grundlag for Børnerådets arbejde. Børnerådet skal vurdere børns levevilkår i Danmark i lyset af konventionens bestemmelser og intentioner.

Børneportalen - Børnerådets hjemmeside til børn

Børnerådet driver også hjemmesiden Børneportalen.dk. Formålet med siden er at hjælpe børn og unge med at finde frem til de rådgivningstilbud, som bedst kan hjælpe dem, og at guide til klagemuligheder i det offentlige system. Børneportalen fortæller også børn og unge om deres rettigheder, og man kan læse hele Børnekonventionen i et let forståeligt sprog på hjemmesiden.