Nyheder

05. september 2022

Puk Elgård til kommende regering: Al dansk lov bør leve op til FN's Børnekonvention

Der er behov for en samlet strategi på børneområdet, der sikrer indsatserne mod fragmentering under skiftende regeringer. Man har nemlig i årevis "lovgivet på baggrund af emner og enkeltsager, der har haft mediernes og vælgernes bevågenhed," skriver Puk Elgård fra Børnerådet.

29. juni 2022

Børnerådet har fået nye medlemmer

Social- og ældreminister Astrid Krag har udpeget 8 nye medlemmer af Børnerådet.

30. maj 2022

Puk Elgård bliver ny formand for Børnerådet

Social- og ældreminister Astrid Krag har udpeget journalist og forfatter Puk Elgård som ny formand for Børnerådet.

26. januar 2022

Tre børneorganisationer: Lovforslag beskytter ikke børn mod vold

Nyt lovforslag vil virke stik modsat og sætte børn, der har været udsat for voldelig og kontrollerende opdragelse, i endnu mere udsatte positioner, skriver Agi Csonka, Janne Tynell og Lena Søgaard på vegne af Børnerådet, Red Barnet og Børnesagens Fællesråd.

07. januar 2022

Fire nye film viser eksempler på vellykket børneinddragelse i danske kommuner

Med fire nye film præsenterer vi eksempler på vellykket børneinddragelse i danske kommuner med udgangspunkt i de former for børneinddragelse, som vores rapport HØR GODT EFTER! introducerer.

15. december 2021

Anbragte børn har ret til en god skolegang

Børnerådet og De Anbragtes Vilkår har i samarbejde med en gruppe anbragte og tidligere anbragte unge formuleret otte principper og en række anbefalinger til en god skolegang for anbragte børn.

06. december 2021

Vi savner fokus på anbragte børns skolegang

Hvorfor er skolegang for anbragte børn ikke et centralt element i reformen 'Børnene først'?