Det kan gå ud over børnene, hvis forældrene skal dele børne- og ungeydelsen lige

21-08-2020

Ligedeling af børne- og ungeydelsen i højkonfliktsager kræver ekstra opmærksomhed

Skatteministeriet
Nicolai Egtveds Gade 28
1402 København K

21.8.2020
J.nr. 3.6/amc


Den foreslåede ændring om, at der skal ske ligedeling af børne- og ungeydelsen mellem forældre med fælles forældremyndighed, hvor det før var moderen, der modtog hele beløbet, er som udgangspunkt positiv. Det er den særligt fra et ligestillingsperspektiv og ud fra forestillingen om, at hvis en ydelse deles ligeligt, så har parterne ikke dette at strides om. Ethvert tiltag, der kan mindske konflikten mellem forældrene, vil være til gavn for børnene.

Erfaringen fra den tvungne delte bopæl, som udsprang af ønsket om en ligedeling, viser at den medførte mange konflikter til skade for børnene. Det er vores bekymring, at det samme kan gøre sig gældende her. Særligt i de sager, hvor forældrene i forvejen har et højt konfliktniveau, er der stor risiko, at fordelingen og brugen af ydelsen bliver et stridspunkt, som påvirker børnenes trivsel. 

Derfor anbefaler vi, at Social- og indenrigsministeriet følger denne ændring nøje og evaluerer ændringen efter for eksempel ½ år. Der er brug for viden om, om ændringen reelt virker efter hensigten og ikke bidrager til et øget konfliktniveau mellem forældrene til skade for barnet.


Med venlig hilsen

Agi Csonka
Formand

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef