Et flertal af pladserne i Familieretshusets rådgivende udvalg bør øremærkes eksperter på området

18-11-2019

Forretningsorden for det rådgivende udvalg i Familieretshuset

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

18.11.2019
J.nr. 3.7.27/amc

Børnerådet støtter op om forslaget, som giver mulighed for, at det rådgivende udvalg kan sammensættes med det antal medlemmer, som ud fra faglige og saglige perspektiver giver mening, herunder f.eks. repræsentanter fra andre nævn, råd og interesseorganisationer, som hidtil ikke er blevet indbudt.

Formålet med udvalget er at bidrage til, at reformen vedrørende Familieretshuset bedst muligt håndteres til gavn for familierne og ikke mindst de berørte børn. Derfor er det væsentligt, at der gives mulighed for en større medlemskreds, som ikke på forhånd er størrelsesmæssigt fastlagt. 

Børnerådet så gerne, at et antal pladser øremærkes til personer fra nævn, råd og interesseorganisationer. På den måde undgås det, at udvalget får et flertal bestående af medlemmer med personinteresse i sager, og det sikres, at bredden i udvalget lever op til opgaven om at sikre kvaliteten af sagsbehandlingen og den løbende udvikling af tilbud til børn og familier i Familieretshuset.


Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet 

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef